Jumpyard stomme & fasad på plats!

Projektet fortskrider enligt tidsplan, med goda förutsättningar för att färdigställa vid avsatt tidpunkt. 17 Juli står delar av fasaden på plats samt stommen rest för resterande yta.

Rulla till toppen