Positivt planbesked för Åsa

West Estate har nu erhållit ett positivt planbesked för Norra Åsa där West Estate planerar att utveckla två BRF-kvarter samt ett seniorboende med kringliggande faciliteter. I samverkan med Kungsbacka kommun och övriga fastighetsägare fortgår dialogen om att skapa en ny stadsdel i den vackra tätorten med både skola, bostäder och olika typer av verksamheter. Nu kommer förslaget att prövas enligt plan- och bygglagen för att därefter eventuellt gå vidare med en antagen detaljplan.

Rulla till toppen